LifeCoaching
LifeCoaching
En vanlig utmaning som många människor brottas med idag är att hitta balans och harmoni inom olika områden i sina liv. Det innefattar individens hela livssituation. Kraven från olika håll ökar ständigt. Därför blir förmågan att ta reda på vad man vill och hur man ska prioritera ingenting mindre än livsnödvändig.
Min unika coachingmodell är en effektiv och funktionell metod för att stärka förmågan att ta eget ansvar för och få kontroll över sitt eget liv. Coaching innebär för oss att frigöra en persons fulla potential för att kunna nå det liv och de mål som personen önskar. Coaching ökar möjligheten att se de stora sammanhangen, att få nya perspektiv och utveckla ett positivt tänkande.
Några exempel är att:

  • förändra beteenden i sitt ledarskap till ett önskat beteende som stödjer det resultat man vill uppnå;

  • fånga upp problem tidigt, innan de blivit stora och kanske hunnit leda till sjukskrivning;

  • hitta fram till sin livsuppgift;

  • få kreativitet och lust i en uppgift;

  • se sina möjligheter och val i en specifik fråga – och våga ta språnget!

  • och mycket mer…Att bli coachad är en möjlighet till en djup inre resa. Målet är att öppna upp för kreativitet och ökat energiflöde samt att väcka dina slumrande förmågor. Detta ger ökad medvetenhet och förståelse för vem du verkligen är – du får tillgång till din fulla potential.
 
 

__________________________________________
L – Kompetensutveckling för individ och team
Telefon: 070-75 72 184
E-post: lena@nilebrant.se
 
    Till toppen av sidan