Max Lüschers vetenskapliga färgtest
Max Lüschers vetenskapliga färgtest
Visar vem du är – inte vem du tror att du är.

Testet tar fram medvetna och omedvetna behov - Ofta är man medveten om dessa saker, ibland är man det inte. Utifrån testet hjälper jag dig att bli medveten om dessa ofta dolda känslor och beteenden samt att föreslå vägar till ännu bättre livskvalité.

Lüschers färgtest är det test genom vilket man snabbast och säkrast kan beskriva en människa, hennes beteende, hennes försvarssätt och hennes kompensationssätt.
Har mer än 50 års forskning över hela Världen!

I sammanhang där det gäller personalutveckling, såväl som personalrekrytering, är lüschers färgtest ett mycket starkt komplement till varje annan metod.
Lüschers färgtest passar för såväl individ som företag. Vid rekrytering av personal kan det vara viktigt att göra en djupare analys av den person ni vill anställa. Många arbetsgivare använder vid sådana tillfällen ett skriftligt och/eller muntligt test som bygger på intellektuella frågor och svar.
Max Lüschers färgtest erbjuder istället ett test som bygger på känslomässiga svar. Detta ger en mycket ärlig bild av testpersonen ifråga. Testet utgör ett starkt komplement till varje annat test.

Läs mer på www.smali.se
 
 

__________________________________________
L – Kompetensutveckling för individ och team
Telefon: 070-75 72 184
E-post: lena@nilebrant.se
 
    Till toppen av sidan